MANUS 


Det finns manus till avsnitt 1. Läs en del av det

HÄRDen som är intresserad av att producera Villa Marie kan få ta del av resten av avsnitt 1 och synopsis för fyra säsonger.


Smakprov 


Med olika erfarenheter och bakgrund väver personal och boende en färgstark väv i mötena med varandra.


Konflikter uppstår när de anställda blir oense i hur viktiga frågor ska hanteras, men också när de ställs inför nya saker att ta ställning till:


Ska man låta boende ta emot sina barn i huset? Trots att det finns andra boende som inte får träffa sina barn?


Får de boende ha husdjur? Vad händer i så fall med djuret om personen i fråga försvinner från Villa Marie?


Om en boende lever under hot, hur hanterar man att hon kanske har kontakt med förövaren i hemlighet och medvetet eller omedvetet avslöjar Villa Maries plats?


Om någon drabbas av en allvarlig sjukdom eller blir med barn, ska de då få bo kvar? Kanske är det vad de allra mest behöver och vill, men var går gränsen för vad ett stödboende kan leverera?


Ingen vet varför Vendela lämnade sitt välbetalda högstatusjobb för att slita på Villa Marie, som verkar sluka hennes förmodade förmögenhet krona för krona. Men vad händer när pengarna tar slut?