Text, musik och demoproduktion av

Cecilia von Melen

Någonstans (är du på väg)

Sång: Cecilia von MelenHome

Sång: Elvira AnderssonClose (to the edge)

Sång: Cecilia von Melen, Elvira Andersson