Villa Marie


är ett stödboende för utsatta kvinnor, beläget i ett avsides skogsområde med enstaka sommarstugor som grannar.

Här arbetar fem personer för att försöka stötta de boende i deras kamp i att få ordning på sina trasiga liv.


Konflikter är oundvikliga när man har olika syn på hur världen fungerar och vad som är bäst för en själv, och andra.


Det finns sex platser och Villa Marie är bemannat dygnet runt. Kvinnorna kommer och går. Vad de får med sig från Villa Marie är inte alltid uppenbart. Några kommer att snubbla igen och andra har nått gränsen för vad de är beredda att utsätta sig själva för.


Vissa av de boende har genomlevt en barndom med övergrepp, missbruk och våld. Andra har psykiska problem, missbruk eller självskadebeteenden eller har blivit utsatta för andras våld och söker skydd.

 Men mitt i all kamp finns en röd tråd: 


Det kan gå. 

Och vi gör vårt bästa

och lite till,

för att vi vill tro att det går.


Och det finns alltid plats för ett

parti Yatzy, ett gapskratt och en

kopp varmt te.