Bakgrund


Idéen kommer från mitt eget arbete i ett stödboende för kvinnor, med alla poetiska, dramatiska och absurda situationer som jag upplevt där. Paradoxer, kampen mellan att vara professionell och flexibel i stunden, att lösa alla märkliga problem som uppstår av praktisk, psykologisk och existentiell art. Att försöka hålla ihop sig själv och samtidigt vilja gå utöver sig själv för att hjälpa andra. Att förena olika bakgrunder, erfarenheter och personligheter i för att leverera så bra resultat som möjligt.


Hur vi har lagt upp planer och fått ändra dem, hur vi påminner oss om fällor som vi inte ska falla i (igen), hur vi gör misstag och inleder varje personalmöte med att berätta om dem för att vi ska utveckla oss själva och verksamheten till något ännu bättre än det är.

I manuset är vissa inslag mer dramatiska än de var hos oss, men likafullt sanna absurditeter har jag inte med i manuset därför att personer skulle kunna känna igen sig.


OBS: Alla karaktärer är påhittade. Jag har samlat mina upplevelser i en mental mixer och kört dem till en lös smet, av vilken jag sedan bakat och gräddat nya "kakor". (Kanske alla männisor kan känna igen sig i delar av karaktärerna. Förhoppningsvis.)