Vendela


Vendela är ägare och föreståndare för Villa Marie. Det ryktas att hon lämnat ett välbetalt högstatusjobb för att i stället köpa ett gammalt kråkslott och bedriva verksamhet för utsatta kvinnor. Varken boende eller personal förstår varför men det spekuleras vilt.

Stel och korrekt, försöker skapa ordning i allt och tror att det är möjligt, försöker också få sin personal att anamma begreppet "yrkesroll".